Орієнтовна вартість окремих послуг, 
які ми надаємо нашим клієнтам

№ п/п Вид послуг, що пропонуються Вартість Примітки
1 Разова консультація усна
тривалістю до 1 години
800 грн.  Тривалість понад 1 годину оплачується із розрахунку 600
грн./год. 
2 Разова консультація письмова від 800грн. Вартість залежить від складності запитання
3 Абонентське консультаційне
обслуговування*
від 1500 грн.
в місяць  
Вартість коливається в залежності від обсягів індивідуальних консультацій та особливостей господарської діяльності клієнта
4 Обов'язковий аудит договірна** За один людино-день роботи
4500 грн. 
5 Ініціативний аудит податкової звітності договірна** За один людино-день перевірки
4500 грн. 
6 Представництво інтересів
клієнта перед податковими
органами
від 1200 грн. в день Присутність під час проведення перевірок органами ДФС, ознайомлення з документами та матеріалами, що стосуються проведення перевірки, інше
7 Представництво інтересів
клієнта в адміністративному
суді при оскарженні рішень
органів ДФС
договірна Винагорода плюс премія, яка вираховується як відсоток від спірної суми, виграної на користь платника
8 Аналіз фінансово-господарської діяльності від 5 000 грн.


                 * У вартість абонентського обслуговування входить:
-усні консультації по телефону (до 20 запитів на місяць);
-письмові відповіді на письмові запити Замовника, в тому числі по електронній пошті (до 3 запитів на місяць);
-участь у семінарах, які двічі на місяць згідно графіка (див. Графік семінарів) проводить аудиторська фірма "Інфо-сервіс-аудит" з отриманням роздаткового матеріалу по електронній пошті;
-відповіді на запитання учасників семінару.  

    ** Кількість людино-днів проведення перевірки визначається за результатами огляду первинних облікових документів, даних синтетичного та аналітичного обліку під час виїзду спеціалістів до Замовника. Фактична кількість людино-днів перевірки фіксується в графіку-звіті, який підписується замовником. В процесі проведення перевірки кількість людино-днів, попередньо обумовлена, може змінюватися як в більшу, так і в меншу сторону 
Время генерации: 0,136 сек. / Количество запросов: 21 шт. за 0,014 сек.