«МСФЗ: легкий старт. Нюанси переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності для початківців»


12.03.2018
 До уваги бухгалтерів,
хто хоче знати, хто мусить знати, хто хоче розуміти та правильно застосовувати Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності


У Рівному в приміщенні «Ділового центру», що на вул. Степана Бандери 26-В, 26 березня 2018 р. (понеділок) відбудеться семінар на тему:

«МСФЗ: легкий старт. Нюанси переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності для початківців»


Лектор Губіна Ірина Анатоліївна, редактор газети «БУХГАЛТЕРІЯ» (видавничий дім «Бліц-Інформ») з листопада 1999 року, автор численних публікацій в бухгалтерській пресі, незалежний консультант з питань оподаткування і бухгалтерського обліку, досвід активної лекторської діяльності по всій Україні з 2003 р., професійні сертифікати - CAP, ACCA DipIFRrus

План семінару:

«МСФЗ-зобов'язані»: Закон про бухоблік розширив сферу застосування МСФЗ

Хто зобов'язаний переходити на міжнародні стандарти. Як вибрати дату переходу. Мінфін починає давати роз’яснення
Що означатиме ведення обліку по МСФЗ
Чи можна замінити ведення обліку регулярної трансформацією
Чи може міжнародний облік стати базою для даних податкового обліку: можливості та обмеження. Вимоги ПКУ щодо застосування МСБО (МСФЗ)
Коригування фінансової звітності в зв'язку з переходом на МСФЗ і можливості «дзеркальних» коригувань податкової звітності: що допустимо, а що ні


Як відкоригувати існуючу облікову політику під вимоги МСФЗ:
Структура МСБО (МСФЗ), загальні правила і підходи до їх використання.
Основні характеристики МСФЗ, про що потрібно знати, переходячи на новий обліковий формат.
Основні відмінності в підходах між українським і міжнародним бухобліком
Принципи бухобліку та Концепція (Концептуальна основа) міжнародних стандартів - як зробити принципи зручними правилами для конкретного підприємства.
Як приймати рішення і відображати операції, якщо відсутні облікові вимоги в конкретному МСБО (МСФЗ).
Як аргументувати свою позицію перед аудиторами. У чому суть професійного судження бухгалтера і як його закріпити документально


Складаємо наказ про облікову політики міжнародному форматі
Зміни, які повинні знайти відображення в наказі про облікову політику
Аналіз основних розділів наказу і вимог до обліку окремих статей (елементів) фінансової звітності
Застосування наказу про облікову політику у фінансовій звітності


Основні підходи до трансформації фінансових звітів, складених за ПБО в звітність за МСБО (МСФЗ)
В чому полягає процедура трансформації при переході на МСФЗ
Як скласти робочі таблиці для трансформації залишків
Правила трансформаційних коригувань: що ОБОВ'ЯЗКОВО списуємо, що не повинно бути перенесено в міжнародний облік.
Приклади коригувань для окремих статей і операцій.


Фінансова звітність за МСБО (МСФЗ) як головний результат ведення обліку. Як досягти достовірності показників для формування правильної податкової бази
структура фінансової звітності (повний і скорочений комплект звітності, принципи угруповання інформації в звітах);
загальні вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності.
Чому так ВАЖЛИВО складати примітки до фінансової звітності
Що можна запозичити у українського формату приміток
Якісні характеристики інформації;
Принципи підготовки фінансових звітів.
Аналіз МСБО 1 щодо згальних рекомендацій по побудові звітів
Можливості застосування звіті
Баланс (Звіт про фінансовий стан);
• Звіт про прибутки і збитки (сукупного прибутку) і Звіт про власний капітал, можливості об'єднання цієї інформації в одному звіті;
• Звіт про рух грошових коштів;
• Примітки до фінансової звітності;
• події після дати балансу;
• виправлення помилок і зміна облікової політики - правила і принципи відображення в звітності;
• перше застосування міжнародних стандартів.


Облік податків на прибуток і податкові різниці. Точка перетину бухгалтерського і податкового обліку:
Методи, які використовуються в міжнародній практиці для обліку податків на прибуток;
Як співвідноситься облік податкових різниць в ПКУ і облік податків на прибуток в МСБО 12;
Алгоритм розрахунку відстрочених податків і їх вплив на показники прибутку в фінансовій звітності;
Податкові правила в ПКУ, є джерелом тимчасових різниць для податків на прибуток у бухгалтерському обліку.


З цією програмою також можна ознайомитися на сторінці у facebook.
Вартість семінару для одного слухача 700 грн. без ПДВ. Для клієнтів аудиторської фірми «Інфо-сервіс-аудит» вартість семінару для одного слухача 500 грн. без ПДВ.


Початок семінару о 10-00, перерва з 12-30 до 13-30, закінчення о 17-00.

Запис на участь у семінарі проводиться до 22 березня 2018 р. у приміщенні «Ділового центру» за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери 26 В, кабінет №1, та за телефонами: (0362) 63-54-52, 63-65-09.

Кількість місць обмежена.

Реквізити для оплати:
ФОП Данилюк Інна Григорівна
р/р 26003201333301 в АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005, ЄДРПОУ 2326103941.

Время генерации: 0,102 сек. / Количество запросов: 19 шт. за 0,010 сек.